שלום אורח

תקנון

תקנון האתר 

הצהרת פרטיות
הצהרה זו מפגינה את מחוייבותה של הנהלת אתר Jewdate לזכות הפרטיות. 
אנו מפרטים בזאת את צורת איסוף והפצת המידע המצוי באתר Jewdate לידיעתך
איסוף ושימוש בנתונים אישיים
על מנת שמשתמש יוכל להרשם ולקחת חלק פעיל באתר Jewdate
עליו למלא טופס הרשמה ולספק מידע מגוון אודות עצמו (להלן המידע)
חשיפת הפרטים
יכול להיווצר מצב שבו יועבר מידע אודות משתמשי אתר 
Jewdate ע"י הנהלת אתר Jewdate למפרסמים ו/או לנותני שירות מסויימים באתר.
קבלת דואר אלקטרוני
לאחר שאישרת את הצטרפותך ל- אתר Jewdate ע"י אישור פרטי ההרשמה שלך בטופס ההרשמה והסכמתך לקבלת מידע בעתיד מאתר Jewdate ו/או צד ג'. יתכן והמידע שמסרת יחשף בפני צד ג', שהינם נציגיה ושותפיה של הנהלת האתר Jewdate, ואלה יוכלו ליצור עימך קשר באמצעות דואר אלקטרוני על מנת לעדכנך במבצעים וארועים שונים
זכאות
קטינים אינם רשאים להירשם לשירות. על ידי הרישום והצטרפות כחבר הינך מאשר כי הינך לפחות בן 188 שנים. על ידי שימוש באתר האינטרנט, הינך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להיכנס להסכם זה והינך מתחייב לציית לתנאיו. החברות בשירות הנה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם. 
אופן השימוש באתר
 אינך רשאי למסור מידע מזוהה כלשהו על חבר אחר לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתנו וללא הסכמת החבר האחר.הינך נושא באחריות לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך
 במידה ונתקבל לגביך דיווח במסגרת השירות "דווח על הודעה לא הולמת", בכל מקרה של שימוש לרעה בשירות, או של התנהגות בדרך העלולה להתפרש כבלתי הולמת, בלתי מוסמכת או בלתי חוקית, הנהלת אתר Jewdate רשאית לבדוק את הפעילות שלך באתר ולהפסיק ככל שיידרש את חברותך לאלתר.
לא תהיה רשאי לטעון או להעלות (UPLOAD) תמונות שאינן הולמות את רוח הנהלת אתר Jewdate במסגרת המידע האישי שלך, או בכל פעילות אחרת שלך באתר. יובהר כי הנהלת אתר Jewdate שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למחוק כל סוג של תמונה שתועלה לאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בנוסף להשעיית ו/או חסימת המנוי אשר העלה את התמונות לאתר.

תכנים באתר
כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, או מידע אחר או תוכן אשר יהיו נגישים באמצעות הנהלת אתר Jewdate, אבל שלא הוצגו ישירות על ידי הנהלת אתר Jewdate, הינן של מחבריהן ואין להסתמך עליהן. מחברי המידע ישאו באחריות הבלעדית לתוכן מידע זה. הנהלת אתר Jewdate לא תהיה אחראית לנכונות, שלמות, או לישימות של מידע כלשהו שיימסר במסגרת השירות הנ"ל, ולא תאמץ או תקבל או תהיה אחראית בכל דרך שהיא לדיוק או הסתמכות על כל חוות דעת, עצה, או הצהרה שייעשו על ידי גורם כלשהו. בשום מקרה לא תהיה הנהלת אתר Jewdate אחראית לכל הפסד או נזק שייגרמו לאדם או גוף כלשהוא אשר הסתמך על מידע או תוכן אחר שיתפרסמו בשירות או יועברו לחברים באתר ו\או עקב תכנים שיתפרסמו לגביו.

קניין רוחני
הנהלת זיווג משמיים היא הבעלים של כל הזכויות בשירות. השירות כולל, אך לא רק, חומר שיש לגביו זכויות מסד נתונים, זכויות יוצרים, זכויות תכנון (בין שתהיה מסומנת ככזו או שלא תהיה מסומנת כמוגנת), סימן מסחרי (בין שיהיה רשום או בין שלא יהיה רשום), וזכויות דומות, בכל מקום בעולם, לצד הזכות להגיש בקשה לסמנו כמוגן. כל סימן מסחרי, לוגו, סימול שירות, שם חברה או מוצר שיפורטו בשירות יהיו בבעלות הבעלים של חומר זה.

הגבלת אחריות
אף על פי שכל חבר חייב להסכים לתנאים של תקנון זה, לא נוכל להבטיח שכל חבר עומד בתנאים אלו, ובנוסף, הנהלת אתר Jewdate לא תהיה אחראית לכל תוכן, התקשרות או שימוש או גישה אחרת בשירות על ידי אנשים מתחת לגיל 18 שנים , אשר יש בהם משום הפרה של הסכם זה. ייתכן שחברים אחרים ומשתמשים בשירות מורשים ובלתי מורשים יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת השירות, ואתה כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה. הנהלת אתר Jewdate אינה אחראית לשימוש בכל מידע אישי שתגלה במסגרת השירות.. הנהלת אתר Jewdate מסייגת כל אחריות, ללא קשר לסוג הפעולה, למעשים או להימנעות ממעשה של חברים או משתמשים אחרים בשירות (לרבות משתמשים בלתי מורשים), בין אם המעשים או ההימנעות ממעשים התרחשו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך שהיא.

בשום מקרה לא תהיה הנהלת אתר Jewdate אחראית כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או היעדר יכולת להשתמש בשירות, אף אם הנהלת אתר Jewdate או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של הנהלת אתר Jewdate כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך להנהלת אתר Jewdate עבור השירות בתקופת היותך מנוי בשירות. הנהלת אתר Jewdate אינה מבצעת ניפוי של החברים הנרשמים לשירות בכל דרך שהיא. כתוצאה מכך הנהלת אתרJewdate לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, הנובע מן השימוש בשירות, לרבות אך לא רק נזקים הנובעים מן המפגש עם חברים אחרים בשירות, או שהוצגו לך בשירות. נזק מעין זה יכלול, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק גופני או נפשי, צער וסבל ואי נוחות.

אודות | טיפים לדייט | מומלצים | פרשת השבוע | שאלות ותשובות | תקנון | צור קשר

Jewdate הוא מאתרי ההכרויות המתקדמים ברשת בתחום השידוכים והכרויות לדתיים - מדובר למעשה במערכת הכרויות מתקדמת המעוצבת בסגנון קליל ומודרני ידידותי מאוד לגולש (וכתרשמו תבינו בדיוק למה הכוונה...) עם מערכת של צ'טים ווידאו ליצירת קשר אונליין, כולל מסנג'ר המאפשרת פניות למשתמשים באופן קל וקיום שיח שוטף ונוח. המערכת פותחה בצורה המתקדמת ביותר על מנת למצוא שידוכים והכרויות לדתיים בהתאמה הדדית לפי הקריטריונים שסיפקתם. מערכת הוידאו צ'ט פותחה על מנת שתהליך הסינון יהיה קל ופשוט יותר על מנת להפוך לאתר המוביל בתחום שידוכים והכרויות לדתיים.

                              * נציין ונאמר כי השימוש באתר הוא חינמי לגמרי, שיהיה בהצלחה ובאהבה!